Våldsamma brott

rånare gömmer sig bakom bil

Rån

När någon avtvingar dig pengar eller värdesaker genom hot om våld eller repressalier. 

Läs mer om rån

Sexbrott

Överfall, våldtäkt, tafs, intimidationer. 

Läs mer om sexuella brott

Drogning i samband med brott

Förövare lägger läkemedel eller narkotika i offers dryck eller föda. Syftet är att göra offret försvarslöst för att stjäla värdesaker eller för  sexuellt utnyttjande. 

Läs mer om droger i samband med brott

Hatbrott

Våld och diskriminering mot HBTQ-personer, våld mot personer med annan tro, hudfärg eller kultur.

Läs mer om hatbrott

Terrorism & kidnappningar

Inte det vanligaste problemet. Men terrorister och kidnappare – ibland i samma roll – har kidnappat och dödat oskyldiga resenärer. 

Läs mer om terrorism och kidnappningar.