Det är något särskilt med en karl  i uniform, brukar det heta. Men i många länder finns det gott om beväpnad uniformerad personal med oklara befogenheter. Vem har egentligen makten över vad?

I många länder förlitar sig regeringen på olika slags väpnade styrkormiliser och andra maktstrukturer med uniformerad personal. Unga män till kallas in till allmän värnplikt. Och värnplikt betyder ofta rå och kränkande behandling samt ett rejält avbräck i ekonomin. Ännu värre givetvis, har de unga män och kvinnor som verkligen deltar i väpnade konflikter. Många resenärer har erfarenheter av militär personal som antingen försöker sälja militär utrustning, eller försöker tvinga sig till pengar. Nej, killarna i uniform har det inte alltid så kul. Det förekommer att uniformerad personal, som inte är i tjänst, hänger utanför turistställen och begär att få se på pass. Vilket de formellt kanske har rätt att göra. Men deras intresse är istället att ta ut en muta eller att utföra ett rån. Detta händer mest kvällstid. Offren tenderar att vara berusade turister. En annan urgammal millitär försörjning att upprätta vägspärrar, där de stannar fordon och utkräver avgifter.

SMART:Alla resetipswebsidor i världen, alla reseexperter och alla andra med ett uns vett i skallen råder resenärer att hålla sig undan från militära konfliktområden. Där kan vad som helst hända, eftersom krigen brutaliserar människor. Men i många länder finns det militär personal i civila områden. Om situationen tillåter, försök att lugnt och metodiskt fråga vad ärendet rör sig om samt i fall soldaterna har befogenhet att göra vad de gör.