Korruption och korrupta personer

Person med förtroendeuppdrag missbrukar sin ställning för egen vinning.  Korrupta tjänstemän tar ut falska eller överdrivna avgifter, eller skapar hinder som du måste betala dig förbi.   

De korrupta gör ofta samma sak mot den egna befolkningen. Men resenärer – som inte vet bättre och som inte har tid att klaga – är bättre att ge sig på.  

I värsta fall hamnar du i fängelse eller häkte för brott du inte gjort. Rättsväsendet är mer intresserat av resenärerna köper sig loss, än att låta rättsprocessen ha sin gång. Sådant förekommer främst i djup korrupta och krigshärjade U-länder. Men korruption förekommer även på nära håll. I vissa EU-länder är korruptionen skrämmande utbredd.

Så påverkar korruptionen reseindustrini Sicilien

Ambassader, beskickningar och ministerier

Som resenär får du att göra med ambassader, beskickningar och ministerier. Du måste exempelvis skaffa visum. Det sker inte alltid i en anda som kan betecknas som serviceinriktad.

Om ambassader

Korrupta länder

Korruption finns i hela världen. På många populära resmål är korruptionen utbredd. Många resenärer har en romantisk syn på korruption, att man kan betala för att för att ta sig fram snabbare. Men det kan också bita en resenär i svansen. Ju mer korruption i ett land, ju mer rättsosäkerhet, laglöshet – och i slutändan kaos är det i ett land.

Om korrupta länder

Tullen – hård och rättvis, korrupt och diskriminerande

Beroende på hur du presenterar dig i tullen, kan du få längre eller kortare visum. Du kan också slippa irriterande procedurer, såsom i värsta fall kroppsvisitering.

Tullarna smusslade ned gevärskulor i resenärers bagage

Ordningsmakten: polis och rättsväsende


Ha respekt för poliser. På många platser verkar det som om turister står över lagen. På andra platser tycks polisen ge sig på turisterna hellre än lokalborna.  Polisen utomlands kan vara mycket strängare, mindre servicebenägna och mer korrupta än vad du är van vid. Poliser kan också agera på ett mycket mer politiskt sätt än vad vi är vana vid i Sverige.

Om polis, ordningsmakt och attityder till resenärer

Militär och säkerhetspersonal

Beväpnad uniformerad personal är vanligt ett inslag i många länder. Som turist ser du kanske inte skillnad på en trafikvakt, en polis eller en militär. När uniformerad, beväpnad personal vill att vi skall visa våra plånböcker, eftersom en förfalskarliga härjar i stan, ja då lyder vi oftast. Trots att vi i själva verket utsätts för ett brott.

Avgifter, diskriminerande krav och ockerpriser för utlänningar

Länder kan ha en annorlunda kultur av avgifter. Ibland tar man fullt medvetet ut avgifter för turister. Ämbetsmän kan också ta chansen att ta ut avgifter av olika slag – bötessumma, tilläggsavgifter, straffavgifter, tull, skatt eller vad det må vara – enbart därför att du inte vet bättre. Du har ofta små chanser att genomskåda detta.

Om falska, onödiga och oskäligt höga avgifter

Referenser

LÄS ÄVEN: Transparency International