skylt biluthyrning

Hyrbil utomlands är en fantastisk service. Men för dig som konsument finns det massor av risker. Kontraktet du skriver på kan vara mycket diffust, särskilt när det gäller försäkringar. Och bilen du skall köra kan lämna mycket att önska.

Engelska bilistorganisationen AA publicerade 2006 en rapport om biluhyrnings situationen på tio resmål i Grekland, Turkiet, Portugal, Italien och Spanien. Den kallades Hire Car Report 2006. Samtliga resmål låg vid Medelhavet och var utpräglade turistorter. Det rådde ingen tvekan om att biluthyrningen främst riktade sig mot utländska turister på tillfälligt besök. Rapporten från 2006 är kanske inte längre är giltig i detalj, men den ger en inblick i en bransch som kan vara ganska ”ful” och där bedragarnas trick kan bli mycket kostsamma och riskabla för liv och lem. Läs den som en guide i fula uthyrar-tricks

AA konstaterade att över hälften av hyrbilarna var moderna, rena och säkra. Men över en tredjedel fick betyget “dålig” eller “mycket dåligt” med allvarliga säkerhetsbrister. Det förekom bilar som borde skickas på skrotning. När det gäller sättet att göra affärer fanns det mycket att anmärka på. Av totalt 58 hyresavtal fanns inte två identiska. Skillnaderna var störst när det gällde försäkringar. Det stora utbudet av försäkringar och sammanblandningar av villkoren för hyra gör det nästan omöjligt för den genomsnittlige kunden att göra en välgrundad bedömning, skrev AA.  Därför är risken stor att kunden kastar bort pengar på onödiga försäkringar eller står oförsäkrad om en olycka verkligen inträffar. Dessutom saknades saker som var obligatoriska för varje bilförare enligt landets lagar, såsom reflexväst och Första Hjälpen-låda.

Inspektörerna noterade också att det var stor skillnad på vad som sas vid disken och vad som stod skrivet i kontraktet. Om det gick att läsa kontraktet, det vill säga. I många fall fanns endast kontrakt på lokalspråket. Engelska är ingen självklarhet. Svenska? Glöm det!

Det var främst inom fyra områden inspektörerna stötte på trassel:

  • Moms. Ingår den eller inte? Detta var ofta oklart uttryckt och ledde till att kunden kändes sig lurad på en extra avgift att betala.
  • Extra kostnader. För exempelvis för körning med en fler än en förare eller för barnstol. Informationen var dålig och ibland var  kostnaderna omotiverat höga.
  • Tankning. Bör bilen hämtas och lämnas fulltankad? Var står det i så fall?  Krav på att bilen skall returneras fulltankad, ställdes först i efterhand. Då kunde kunden debiteras ”tankningsavgift”. I vissa fall var bilen inte fulltankad vid uthämtning.
  • Inspektioner före och efter användande. Det fanns flera fall, då kunden debiteras för skråmor och skrapmärken som  förmodligen inte var skyldiga till. Ofta gavs ingen skriftlig skaderapport till kunden vid återlämnandet.

Slutomdömet var att konsumenterna måste vara vaksam och behöver förstå alla regler och krav som de
undertecknar för, samt att de bör avvisa bilar som inte är relativt nya och inte rena. Inspektörerna från AA ansåg inte att endera landet var mycket sämre eller bättre än det andra. Det bästa och det sämsta kontoret låg i samma stad, på Kreta. Det lönar sig att jämföra olika uthyrare för priser.

2009 gjordes uppföljningsstudien AA Eurotest – car hire survey. Tyvärr var resultatet nedslående. Denna undersökning var mycket mer omfattande. Resultat i korthet:

  • Servicenivån allmänt dålig
  • Flera fall av efterdebiteringar på betalkortet för skador som uthyraren ”upptäckt” när kunden returnerat bilen och lämnat orten.
  • Fortfarande få kontrakt på engelska
  • Dåligt formulerade villkor vad gäller försäkring, tankning samt vad man bör göra om en olycka inträffar. Vanligt med bilar som kvitteras ut näst intill otankade.
  • Flera farliga fordon i flottan, särskilt s.k. Four Wheel drive-fordon.
  • Större kedjor var generellt bättre

SMART: AA:s sex tips för smartare biluthyrning:

1. När du bokar, be om kopia på hyreskontraktet. Fråga särskilt ifall bilen är fullt utrustad för att uppfylla landets trafikkrav, samt om det finns ett nödnummer att ringa.

2. Informera dig om alla lokala trafikregler och föreskrifter i landet du skall köra i.

3. När du hämtar ut bilen, fråga hyresfirman vad man gör i fall bilen går sönder och vilket nödnummer man ringer.

4. Kolla i fall all nödutrustning finns med och att den fungerar. Om inte, be hyrfirman att förse bilden med det.

5. Inspektera bilen och notera alla skador, så att du inte kan debiteras för dem i efterhand. Kolla alla reglage, visare, mätare och andra kontroller. Om du inte förstår hur något av dem fungerar eller om någon är trasig – säg till uthyraren.

6. Ju mer du kan göra dig förstådd med poliser, verkstad, bärgningsfirma eller bara  lokalbor, ju bättre klarar du situationen om bilen skulle få problem.