Värdegrund

Samma problem finns i Sverige, men…

Att publicera information om bedrägerier, brott och korruption i andra länder innebär inte att samma problem inte återfinns i Sverige. Syftet är heller inte att låta svenskar stå som referens vis a vis andra folk och kulturer i fråga om ärlighet, brottslighet etc.

Att resa är inte som att vara hemma

Problem som nämns på denna sida finns förmodligen i alla länder. I hemmamiljön är det enklare att undvika dem. Resenärer blir måltavlor därför att de är identifierbara som resenärer och utlänningar. Resenärer blir mer sårbara för kriminalitet och andra problem, därför att de inte känner omgivningarna. Sverige är ett rikt I-land och ofta har svenska resenärer mycket pengar med sig i jämförelse med befolkningen i landet de besöker. Svenskar som inte betraktar sig som särskilt “rika” kan utomlands anses som det. Slutligen finns det kulturskillnader i hur man beter sig och hur man gör affärer. Syftet är att hjälpa resenärer undvika problem, inte brännmärka vissa beteenden som felaktiga.

Det finns inga dåliga länder eller dåliga folkslag – bara oönskade individer

Graden av problem – brottslighet, korruption – är inte den samma över hela världen. Vissa platser är mer kriminella än andra. Smart Resa försöker ändå att i mesta möjliga mån undvika att förknippa problem med ett visst land, en viss stad, en viss stadsdel eller ett visst folkslag. Lösningen på problemet är det intressanta.

Webbsidan Smart Resa är resultatet av flera års möten med trasselmakare, småtjuvar, korrupta statstjänstemän, bedragare, fula affärsmän och andra oönskade individer på resa och i litteraturen. Jag som samlat in informationen heter Esbjörn Börjeson och är journalist. Utgångspunkten för denna sida är att det är kul att resa. Alla länder i hela världen är värda att besöka. Men det finns rötägg i varje land. Här lär du dig överlista dem!