Meny Stäng

Rötägg i kåren kan ha förkärlek för resenärer

Korrupta tjänstemän tar ut falska avgifter. De kan skapa hinder hinder för dig – såsom förbud eller långa väntetider – som du måste betala dig ur. De gör ofta samma sak mot den egna befolkningen. Men de gillar resenärer, därför att de inte vet bättre och därför att turister inte har tid att vänta. 

I värsta fall hamnar du i fängelse eller häkte för brott du inte gjort. Rättsväsendet är mer intresserat av resenärerna köper sig loss, än att låta rättsprocessen ha sin gång. Sådant förekommer främst i djup korrupta och krigshärjade U-länder. Men korruption förekommer även på nära håll. I vissa EU-länder är korruptionen skrämmande utbredd.

Så påverkar korruptionen reseindustrin: En besök i Sicilien 2008

Ambassader, beskickningar och ministerier

Som resenär får du att göra med ambassader, beskickningar och ministerier. Det sker inte alltid i en anda som kan betecknas som serviceinriktad.

Läs mer om ambassader

Korrupta länder

Korruption finns i hela världen. Somliga tycker att det känns bekvämt att kunna lägga upp pengar för att ta sig fram i tröga byråkratier. Men korruption skadar länders ekonomier. Det är ingen tillfällighet att världens mest korrupta länder är myckety fattiga och ligger högt på Amnesty Internationals svarta lista. Det är svårt att i konkreta siffror fastställa omfattningen av korruption i världen. Enligt organisationen Transparancy International förlorar vissa staters statskassor intäkter till korruption som överskrider deras stadsskuld. Korruption skrämmer iväg utländska investerare, och den minskar tilltron till myndigheterna. Resenärer som mutar sig fram kan verka provocerande på lokalbefolkningen.

Tullen – hård och rättvis, korrupt och diskriminerande

Beroende på hur du presenterar dig i tullen, kan du få längre eller kortare visum. Du kan också slippa irriterande procedurer, såsom i värsta fall kroppsvisitering.

Ordningsmakten: polis och rättsväsende


Ha en hälsosam respekt för poliser. På många platser verkar det som om turister står över lagen. I andra länder tycks polisen ge sig på turisterna hellre än invånarna.  Polisen utomlands kan vara mycket strängare, mindre servicebenägna och mer korrupta än vad du är van vid. Poliser kan också agera på ett mycket mer politiskt sätt än vad vi är vana vid i Sverige.

Lär mer om polis, ordningsmakt och attityder till resenärer

Militär och säkerhetspersonal


Beväpnad uniformerad personal är vanligt ett inslag i många länder. Som turist ser du kanske inte skillnad på en trafikvakt, en polis eller en militär. När uniformerad, beväpnad personal vill att vi skall visa våra plånböcker, eftersom en förfalskarliga härjar i stan, ja då lyder vi oftast. Trots att vi i själva verket utsätts för ett brott.

Avgifter, diskriminerande krav och ockerpriser för utlänningar

Länder kan ha en annorlunda kultur av avgifter. Ibland tar man fullt medvetet ut avgifter för turister. Ämbetsmän kan också ta chansen att ta ut avgifter av olika slag – bötessumma, tilläggsavgifter, straffavgifter, tull, skatt eller vad det må vara – enbart därför att du inte vet bättre. Du har ofta små chanser att genomskåda detta.

Läs mer om falska, onödiga och oskäligt höga avgifter