Korruption, rötägg i kåren och diskrimineringar mot resenärer och utlänningar är tyvärr inte ovanliga

”Ruttna äpplen” ser till att det blir märkligt långa väntetider för meningslösa tillstånd och absurda avgifter och bötesbelopp för långsökta överträdelser.

I värsta fall kan man hamna i fängelse eller häkte för brott man inte gjort, därför att polis och rättsväsende är mer intresserat av resenärerna köper sig loss, än att låta rättsprocessen ha sin gång.  Sådant förekommer främst i djup korrupta och krigshärjade U-länder. Men korruption förekommer även på nära håll. I en av EU:s mesta turistländer Grekland, betalade år 2008 varje familj 14 000 kr per år i mutor, enligt organisationen Transparency International.

Läs Transparency International rapport om mutor i Grekland

Så påverkar korruptionen reseindustrin: En besök i Sicilien 2008

Ambassader, beskickningar och ministerier

Som resenär får du att göra med ambassader, beskickningar och ministerier. Det sker inte alltid i en anda som kan betecknas som serviceinriktad.

Läs mer om ambassader

Världens mest korrupta länder

Korruption finns i hela världen. Somliga tycker att det känns bekvämt att kunna lägga upp pengar för att ta sig fram i tröga byråkratier. Men korruption skadar länders ekonomier. Det är ingen tillfällighet att världens mest korrupta länder även ligger högt på Amnesty Internationals svarta lista och lägst på Världsbankens BNP PC-lista. Det är svårt att i konkreta siffror fastställa omfattningen av korruption i världen. Enligt organisationen Transparancy International förlorar vissa staters statskassor intäkter till korruption som överskrider deras stadsskuld. Korruption skrämmer iväg utländska investerare, och den minskar tilltron till myndigheterna. Resenärer som mutar sig fram kan verka provocerande på lokalbefolkningen.

Listan som ingen vill toppa;Världens mest korrupta länder 2009

Tullen – hård och rättvis, korrupt och diskriminerande

Beroende på hur du presenterar dig i tullen, kan du få längre eller kortare visum. Du kan också slippa irriterande procedurer, såsom i värsta fall kroppsvisitering.

Om visum
Dåliga stämplar i passet

Ordningsmakten: polis och rättsväsende

Ha en hälsosam respekt för poliser. Det finns massor av platser där det verkar som om turister står över lagen. I andra länder tycks polisen ge sig på turisterna hellre än invånarna.  Polisen utomlands kan vara mycket strängare, mindre servicebenägna och mer korrupta än vad du är van vid. Poliser kan också agera på ett mycket mer politiskt sätt än vad vi är vana vid i Sverige.

Lär mer om polis, ordningsmakt och attityder till resenärer

Militär och beväpnad personal

Beväpnad uniformerad personal är ett inslag i många länder. Som turist ser du kanske inte skillnad på en trafikvakt, en polis eller en militär. När uniformerad, beväpnad personal vill att vi skall visa våra plånböcker, eftersom en förfalskarliga härjar i stan, ja då lyder vi oftast. Trots att vi i själva verket utsätts för ett brott.

Avgifter, diskriminerande krav och specialpriser för utlänningar

Avgifter av olika slag är ett ständigt inslag för resenärer. Länder kan ha en annorlunda kultur av avgifter än vad vi är vana vid. Ämbetsmän kan också ta chansen att ta ut avgifter av olika slag – bötessumma, tilläggsavgifter, straffavgifter, tull, skatt eller vad det må vara – enbart därför att du inte vet bättre. Du har ofta små chanser att genomskåda detta och vinna mot en byråkrat eller en uniform i ett annat land.

Läs mer om falska, onödiga, oskäligt höga och berättigade avgifter